Vanaf 1 mei 2019 is Praktijk Parachute gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Of een verwijzing via de huisarts te vragen.

Ook aankomend jaar (2022) wordt het aanbod van Praktijk Parachute vergoed.