Nelke Willems
˚ Kindertherapeut
˚ Pedagogisch gezinsbegeleidster
˚ Trainer psychosociale weerbaarheid
˚ Trainer denkvaardigheden

Sinds 1988 coach en begeleid ik kinderen (jongeren), die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en ondersteun ik hun ouders en leerkrachten bij opvoedingsvragen. Daarbij geef ik al jaren trainingen in groepen op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en leren denken/leren leren. Mijn benadering is praktisch en mediërend, mijn stijl is empathisch en verbindend. Uiteindelijk gaat het om het versterken van kinderen en hun ouders in hun onderling contact en het bouwen aan beider zelfvertrouwen. Mijn doel binnen de kindertherapie en in de weerbaarheid trainingen is: Activerend en motiverend op zoek naar bruikbare handvatten om het kind te laten groeien in zelfvertrouwen en eigenwaarde.  Om uiteindelijk hem/haar meer zelfstandig en met kracht van binnenuit het levenspad te laten vervolgen.

Mijn doel als trainer voor denkvaardigheden is om kinderen en jongeren met problemen op het gebied van leren en informatie verwerken te helpen hun cognitieve vaardigheden in te zetten om verder te komen in hun ontwikkeling.

Ik werk vanuit Praktijk Parachute samen met: