Praktijk Parachute hanteert vanaf 1 december andere tarieven. Voor een overzicht van de bijgestelde tarieven verwijs ik u naar het Tarievenoverzicht op de pagina Downloads.